مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرام از پرداخت ۵۳۰ میلیون ریال کمک موردی ویژه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان و نیازمندان واجد شرایط خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، علی حسن مظاهری گفت :کمکهای موردی در راستای حل مشکلات و نیازهای اساسی از قبیل کمک هزینه ازدواج، هزینه های درمانی، تحصیلی، فرهنگی و عمرانی به افراد نیازمند پرداخ…

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرام از پرداخت ۵۳۰ میلیون ریال کمک موردی ویژه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان و نیازمندان واجد شرایط خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، علی حسن مظاهری گفت :کمکهای موردی در راستای حل مشکلات و نیازهای اساسی از قبیل کمک هزینه ازدواج، هزینه های درمانی، تحصیلی، فرهنگی و عمرانی به افراد نیازمند پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: مشکلات مالی و معیشتی خانواده ها بررسی و بر اساس نیازی که دارند، خدمات متفاوتی به آنها ارائه می شود.

مظاهری افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۵۳۰ میلیون ریال کمک موردی به افراد نیازمند پرداخت شده است.

وی تصریح کرد : کمیته امداد به منظور تاًمین مشکلات مالی و معیشتی خانواده های زیر پوشش و اقشار آسیب پذیر خدمات هدفمندی ارائه داده و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب