سرپرست کمیته امدادامام خمینی (ره)باشت ازپرداخت ۱۰۰ میلیون ریال برای رفع سوء تغذیه کودکان زیرشش سال خانواده های تحت حمایت و غیرتحت حمایت دریک ماهه شهریورماه سال جاری خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امدادامام خمینی (ره)استان، حبیب اله باقرپور گفت: ارتقاء سطح سلامت در بین مددجویان یکی از برنامه های اساسی کمیته امداد است که در این راستا خدمات بهداشتی و درمانی مختلفی ارائه می ش…

سرپرست کمیته امدادامام خمینی (ره)باشت ازپرداخت ۱۰۰ میلیون ریال برای رفع سوء تغذیه کودکان زیرشش سال خانواده های تحت حمایت و غیرتحت حمایت دریک ماهه شهریورماه سال جاری خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امدادامام خمینی (ره)استان، حبیب اله باقرپور گفت: ارتقاء سطح سلامت در بین مددجویان یکی از برنامه های اساسی کمیته امداد است که در این راستا خدمات بهداشتی و درمانی مختلفی ارائه می شود.

وی اظهار داشت: یکی از این خدمات ارائه شده پرداخت سبد غذایی به کودکان زیر شش سال تحت حمایت و دیگر کودکان نیازمند جهت جلوگیری از سوء تغذیه می باشد.

باقرپور تصریح کرد: به همین منظور در شهریور ماه سال جاری مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه در قالب سبدغذایی بین کودکان نیازمند شهرستان باشت توزیع شد.

وی خاطر نشان کرد: این کمک هزینه‌ها به منظور جلوگیری از بیماری ها و بخصوص سوء تغذیه در کودکان و کمک به رشد آنها در این سن صورت می گیرد.

سرپرست کمیته امداد شهرستان باشت افزود: سبدغذایی به کودکان زیر شش سال با بررسی وضعیت بهداشتی و تغذیه ای این کودکان و معرفی کودکان از سوی مرکز بهداشت به خانواده های آنها اهداء می شود.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب