مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دنا از پرداخت بیش از ۳۹۰ میلیون ریال سرانه بیمه طرحهای اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، مجتبی امینی گفت: پرداخت سرانه بیمه اجتماعی به مجریان طرح های اشتغال زایی یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان است.

وی اظهار داشت: در همین ز…

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان از پرداخت بیش از ۳۹۰ میلیون ریال سرانه بیمه طرحهای اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، مجتبی امینی گفت: پرداخت سرانه بیمه اجتماعی به مجریان زایی یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه بیش از ۳۹۳ میلیون و ۸۴ هزار ریال جهت سرانه بیمه طرح های اشتغال مددجویان تحت حمایت واریز شد.

امینی افزود: از این مبلغ، ۱۴۳ میلیون و ۱۴۹ هزار ریال برای ۷۷ نفر در طرحهای دارای یارانه و همچنین ۲۴۹ میلیون و ۹۳۵ هزار ریال برای ۶۴ نفر در طرحهای بدون یارانه پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان دنا تصریح کرد: تعداد ۲۵ نفر در حوزه سی سخت و تعداد ۱۱۶ نفر در شاخه پاتاوه تحت پوشش سرانه بیمه طرحهای اشتغال و خودکفایی قرار گرفتند.

وی هدف اصلی بیمه اجتماعی طرح های اشتغال زایی را کمک به مجریان این طرح ها و پایداری شغل های ایجاد شده و افزایش امید به زندگی و آینده در بین مددجویان عنوان کرد.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب