مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برای بیمه اجتماعی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان پرداخت شده است .

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، علی حسن مظاهری گفت: کمیته امداد به منظور حمایت از مددجویان و در راستای توانمندسازی آنها اقدامات مختلفی ارائه می دهد.

وی اظهار دا…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برای بیمه اجتماعی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان پرداخت شده است .

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، علی حسن مظاهری گفت: کمیته امداد به منظور حمایت از مددجویان و در راستای توانمندسازی آنها اقدامات مختلفی ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح بیمه تاًمین اجتماعی از سری برنامه های توانمندسازی مددجویان کمیته امداد و یکی از شیوه های خروج تدریجی مددجویان از وابستگی به چرخه حمایت این نهاد است.

مظاهری تصریح کرد: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ یک میلیارد و۵۷۰ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال جهت تاًمین آتیه زنان سرپرست خانوار و همچنین مجریان طرح های خودکفایی به حساب سازمان تاًمین اجتماعی واریز شده است.

وی بیان داشت: این مبلغ بابت حق بیمه ۲۱۶ خانوار به جمعیت ۵۶۷ نفر، که از این آمار، ۷۹ خانوار به تعداد ۱۵۱ نفر زنان سرپرست خانوار و مابقی مجریان طرحهای خودکفایی می باشند، پرداخت شد.

مدیرکمیته امداد شهرستان چرام گفت: تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت در جامعه، همبستگی اجتماعی، رفع فقر و محرومیت از مهمترین تاًثیرات بهره مندی مددجویان کمیته امداد از بیمه های اجتماعی می باشد.

وی افزود: با اجرای این طرح مددجویان علاوه بر برخورداری از دفترچه بیمه درمانی، از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، مستمری بگیری و سایر مزایا بهره‌مند و علاوه بر سرپرست خانوار پس از احراز شرایط قانونی لازم، فرزندان تحت تکفل وی نیز از دفترچه بیمه درمان تامین اجتماعی بهره‌مند می ‌شوند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب