مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معرفی ۲۰۴نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، عنایت رحیمی نیا گفت: ارتقاءسلامت جامعه بویژه مددجویان تحت حمایتی که در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر زندگی می نمایند از مهمترین اهداف طرح پزشک خانواده می باشد.

وی افزود: در همین راستا جه…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معرفی ۲۰۴نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، عنایت رحیمی نیا گفت: ارتقاءسلامت جامعه بویژه مددجویان تحت حمایتی که در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر زندگی می نمایند از مهمترین اهداف طرح پزشک خانواده می باشد.

وی افزود: در همین راستا جهت درمان مددجویان بیماری که در شهر دهدشت زندگی می نمایند با ۳ پزشک عمومی قرارداد منعقد و ۲۰۴ نفر از مددجویان شهر دهدشت به پزشک خانواده معرفی شدند.

رحیمی نیا گفت : مددجویان ابتدا می بایست از طریق پزشک خانواده خود اقدام به درمان نموده که در صورت تشخیص پزشک بر اساس سیستم ارجاع به پزشک متخصص و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد ارجاع داده می شوند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۴ مرکز طرف قرارداد دیگر اعم از بیمارستان،آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، پزشک متخصص با کمیته امداد شهرستان قرارداد منعقد نموده که مددجویان در صورت رعایت نمودن سیستم ارجاع بالغ بر ۹۰درصد هزینه های درمانی آنان رایگان و از طریق این نهاد پرداخت خواهد شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۵۳۵ نفر از مددجویان شهر دهدشت از خدمات درمانی پزشک خانواده استفاده می نمایند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب