مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از معافیت ۱۱۱ نفر از فرزندان تحت تکفل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱۱نفر از فرزندان تحت تکفل زنان بی سرپرست تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.

وی به خدمات مهم این نهاد …

مدیر امام خمینی(ره) شهرستان از معافیت ۱۱۱ نفر از فرزندان تحت تکفل زنان سرپرست خانوار تحت حمایت امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱۱نفر از فرزندان تحت تکفل زنان بی سرپرست تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از خدمت مقدس معاف شدند.

وی به خدمات مهم این نهاد انقلابی اشاره کرد و گفت: از خدمات و اهداف مهم کمیته امداد معافیت فرزندان واجد شرایط خانواده‌های تحت حمایت از خدمت سربازی است.

خاطرنشان کرد: هدف از معافیت سربازی فرزندان ذکور خانواده‌های تحت حمایت بسترسازی جهت اشتغال مددجویان و به منظور توانمندسازی و استقلال مادی خانواده‌ها صورت می گیرد.

وی در ادامه به مزایای اجرایی شدن معافیت افراد واجد شرایط اشاره کرد و یادآور شد: معافیت این افراد منجر به کاهش بار سنگین مسئولیت و تأمین معاش خانوارهای زنان سرپرست خانوار، می‌باشد.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: سربازان در حال خدمت خانواده های تحت حمایت این نهاد، بعد از انجام مکاتبات لازم با یگان خدمتی به نزدیک ترین پادگان در محل زندگی خود جهت ادامه خدمت منتقل خواهند شد.

وی گفت: در همین راستا نیز ۴۵ نفر از سربازان تحت حمایت در حال خدمت، به نزدیک ترین پادگان محل سکونت خود منتقل شدند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب