مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از اجرای طرح بینایی سنجی۷۱ نفر از مددجویان قالیباف تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ، مجتبی امینی گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر بهداشتی و درمانی و همچنین جهت درمان مددجویان با یکی ازچشم پزشکان قرارداد منعقد شده که مددجویان دارای بیماری های چشمی به این پزشک طرف قرار داد…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از اجرای طرح بینایی سنجی۷۱ نفر از مددجویان قالیباف تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ، مجتبی امینی گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوبتر بهداشتی و درمانی و همچنین جهت درمان مددجویان با یکی ازچشم پزشکان قرارداد منعقد شده که مددجویان دارای بیماری های چشمی به این پزشک طرف قرار داد معرفی می شوند.

امینی افزود: در این طرح مددجویان به پزشکان متخصص بینایی سنجی معرفی، و به صورت رایگان ویزیت می شوند و همچنین در صورت نیاز به استفاده از عینک طبی، برای آن دسته افراد هم عینک تهیه می گردد، ضمنا هزینه ایاب و ذهاب هم رایگان است.

وی تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد در ابتدا باید به پزشکان خانواده جهت درمان خود مراجعه و در صورت صلاحدید از طریق معرفی نامه کمیته امداد به پزشکان متخصص مراجعه می نمایند.

امینی اظهار داشت: وی اظهار داشت در همین راستا طرح بینایی سنجی برای سنجش بینایی ۷۱ نفر از مددجویان تحت پوشش کارگاههای قالیبافی اجرا شد.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب