مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از کمک بیش از ۲۶ میلیون ریالی حامیان خیر و نیک اندیش طرح اکرام ایتام این شهرستان به ایتام تحت حمایت خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، محمد محمدی گفت: حامیان ایتام همواره با کمک های مادی و معنوی خود و به مناسبت های مختلف یاریگر ایتام تحت حمایت بوده اند.

وی اظهار داشت: در همین راستا حامیان نیکوکا…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از کمک بیش از ۲۶ میلیون ریالی حامیان خیر و نیک اندیش طرح اکرام ایتام این شهرستان به ایتام تحت حمایت خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، محمد محمدی گفت: حامیان ایتام همواره با کمک های مادی و معنوی خود و به مناسبت های مختلف یاریگر ایتام تحت حمایت بوده اند.

وی اظهار داشت: در همین راستا حامیان نیکوکار در آبان ماه سال جاری ۲۶ میلیون ریال البسه و نوشت افزار به ایتام تحت حمایت در حوزه ممبی شهرستان بهمئی کمک نمودند.

محمدی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۶۸ حامی از ایتام تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بهمئی حمایت می کنند که 31 نفر از آنان از حامیان طرح محسنین نیز می باشند.

وی افزود: هم اکنون ۳۰۰ یتیم تحت حمایت کمیته امداداین شهرتسان هستند که حامیان نیکوکار و خیر ماهیانه به صورت میانگین بیش از۲۰۰ میلیون ریال به حساب آنان واریز می کنند.

محمدی بیان داشت: کمک های حامیان طرح اکرام ایتام به ایتام تحت حمایت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۲۰ میلیون ریال رشد داشته است.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب