مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از بهرمندی ۴۱۰خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از خدمات بیمه تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، محمد محمدی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت، بهره مندی آنها از بیمه اجتماعی می باشد.

وی اظهار داشت: در همین راستا در دو ماهه چه…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی از بهرمندی ۴۱۰خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از خدمات بیمه تأمین اجتماعی خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، محمد محمدی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان تحت حمایت، بهره مندی آنها از بیمه اجتماعی می باشد.

وی اظهار داشت: در همین راستا در دو ماهه چهارم سال جاری بیش از یک میلیارد و۳۹ میلیون ریال برای بیمه اجتماعی مددجویان تحت حمایت به حساب تأمین اجتماعی واریز شده است.

محمدی تصریح کرد: این مبلغ برای حق بیمه ۴۱۰ خانوار با جمعیت یک هزار و ۷۲۰ نفر پرداخت شده است.

وی افراد مشمول بیمه های اجتماعی را مجریان طرح های اشتغال زایی و زنان سرپرست خانوار شهری عنوان کرد و

گفت: از این جمعیت بیمه شده، تعداد ۶۸ خانواده زنان سرپرست خانوار شهری و۳۴۲خانوار از مجریان مشاغل خودکفایی می باشند.

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی خاطرنشان کرد: افراد بهره مند شده از بیمه اجتماعی، از خدماتی همچون بیمه بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی و دفتر چه درمانی بهرمند می شوند.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب