مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از اجرای ۹طرح اشتغال زایی  مددجویان تحت حمایت این نهاد در ماه گذشته خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان گفت: توانمند سازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت از رئوس برنامه کاری کمیته امداد شهرستان ک…

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از اجرای ۹طرح اشتغال زایی  مددجویان تحت حمایت این نهاد در ماه گذشته خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان گفت: توانمند سازی و اشتغال خانواده های تحت حمایت از رئوس برنامه کاری کمیته امداد شهرستان کهگیلویه است که این مهم با اجرای طرحهای خودکفایی در سرفصلهای کشاورزی – دامپروری صنفی صنعتی و خدمات در حال اجرا می باشد.

رحیمی نیا افزود: به همین منظور در ماه گذشته ۹طرح اشتغال زایی وکار انگیزی در شهرستان کهگیلویه در سرفصلهای دامداری – کشاورزی – خدمات –حمل نقل – مغازه داری-پرورش زنبور –صنفی وصنعتی اجرا گردید.

وی اعتبار اجرای این طرح را بالغ بر یک میلیارد و۳۹ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: طرحهای اشتغال این نهاد با نظارت به موقع کارشناسان قبل، حین و بعد از اجرا، از طرحهای درآمد زا و ماندگار می باشند و بخش عظیمی از اقتصاد شهرستان را شکوفا خواهند کرد.

رحیمی نیا با بیان اینکه ایجاد شغل و اشتغال زایی یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد است، گفت: امید است با ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار بتوانیم مددجویان را در راه رسیدن به توانمندی و خودکفایی و در نهایت خروج از چرخه حمایت کمیته امداد یاری کنیم.

 

منبع : کمیته امداد امام خمینی استان ک-و-ب