امروز با پایان مأموریت از فرمانداری شهرستان بویراحمد خداحافظی کرد.alfone

محمد الفونه اظهار داشت: به دلیل پایان مأموریت از فرمانداری شهرستان بویراحمد خداحافظی کردم.

وی ادامه داد: به همین دلیل از فردا به عنوان فرماندار شهرستان بویراحمد انجام وظیفه نخواهم کرد و برای برادر دیگری که در این منصب قرار می‌گیرد آرزوی توفیق دارم.

فرمانداری شهرستان بویراحمد افزود: هنوز کسی به صورت رسمی برای این منصب انتخاب نشده است، امیدواریم که هرچه زودتر برای خدمات‌رسانی بهتر به مردم و شهرستان جایگزین انتخاب شود./