مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: کمیته امداد به عنوان پل ارتباطی میان مردم و نیازمندان است.

سایت مردم استان ( ک و ب): عبدالمجید در نشست شورای مدیران گفت: بعنوان پل ارتباطی میان مردم و نیازمندان است و ما امداگران باید برای کمک به محرومین از هیچ کوششی در جلب مشارکت های مردمی دریغ نکنیم.

وی اظهار داشت: برای جلب اعتماد مردم در راه کمک به نیازمندان باید خدمات ارائه شده مستندسازی شده و به صورت فصلی گزارش دهی خدمات صورت پذیرد.

فرهادی تأکید کرد: سعی ما بر این است که اهداف بلندمدتی در بحث اشتغال و حمایت و معیشتی مددجویان داشته باشیم و خود را به امور کوچک و پیش پاافتاده مشغول نکنیم.

وی با بیان اینکه در طرح اکرام ایتام باید با تلاش مستمر حامی یابی را افزایش داده و سرانه ایتام را بالا ببریم گفت: باید تلاش کنیم خدمات مسکن ایتام و سایر نیازهای آنها از محل مساعدت حامیان صورت پذیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان به فعال نمودن طرح محسنین برای سایر نیازمندان غیر از ایتام و همچنین طرح جمع آوری صدقه برای سلامتی امام زمان در ماه شعبان اشاره کرد و این طرح ها را در پیشبرد اهداف کمیته امداد موثر خواند.

فرهادی همچنین به راه اندازی مراکز نیکوکاری و تبلیغ گسترده و همه جانبه درخصوص جمع آوری زکات اشاره نمود و گفت: تلاش ما این است که با ایجاد این شبکه ها فرهنگ انفاق و احسان و همچنین فرهنگ زکات را در بین مردم نهادینه نموده و از این راه درآمدی برای کمک به نیازمندان واقعی بدست آوریم.

وی طرح مفتاح الجنه را از برنامه های اثربخش کمیته امداد عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید برای تمامی خدمات خود برنامه ریزی صحیح و اصولی داشته و از کسانی که با این نهاد ارتباط دارند قدردانی و تجلیل نماییم.

فرهادی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است با حضور بیشتر مردم در عرصه خدمت به محرومان توفیقات بیشتری را در راه خدمت به نیازمندان واقعی بدست آوریم.