رئیس کمیته امداد کهگیلویه از واریز ۱۲ میلیون ریال توسط خیرین خارج از کشور برای کمک هزینه تحصیلی به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

از واریز ۱۲ میلیون ریال توسط خیرین خارج از کشور جهت کمک هزینه تحصیلی به ایتام تحت حمایت این شهرستان خبر داد.

اظهار کرد: در زندگی انسان خلاها و کمبودهای فراوانی وجود دارد که جز از طریق محبت و دوستی و کمک به همدیگر نمی‌توان آن را جبران کرد.

وی افزود: در این میان ایتام بیشترین نیاز را احساس می‌کنند، زیرا آن‌ها در اثر از دست دادن پدر از سرچشمه محبت دور هستند و بدین خاطر بیش از هر چیز به نوازش و کمک مادی نیاز دارند.

این مسئول، اضافه کرد: طرح اکرام ایتام یکی از طرح‌های موفق کمیته امداد در جهت رفع مشکلات ایتام از طریق حامیان طراحی و در حال اجرا است.

رحیمی‌نیا افزود: در این طرح خیرین و متمکنین به عنوان حامی ایتام یک یا چند یتیم را تحت تکفل خود قرار داده و ماهیانه مبالغی به حساب آنان واریز و نیازمندی‌ها و مشکلات آنان را بررسی و در جهت رفع مشکلات آنان اقدام می‌کنند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه، عنوان کرد: در همین راستا خیرین خارج از کشور ۱۲ میلیون ریال جهت کمک هزینه تحصیلی سه نفر از ایتام تحت تکفل خود واریز کردند.

وی از همه خیرین و متمکنین عزیزی که در تمامی زمینه‌ها بازوی توانمندی جهت این نهاد بوده و با کمک‌های نقدی و جنسی خود محرومان و نیازمندان و به خصوص ایتام را یاری می‌کنند، تشکر کرد.