تیم والیبال دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج موفق به کسب سهمیه المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور گردید.

یاسوج ۲۴: تیم دانشگاه یاسوج موفق به کسب ورزشی دانشجویان سراسر کشور گردید.

 تیم والیبال دانشجویان دختر این دانشگاه موفق به کسب مقام دوم مسابقات والیبال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه هفت کشور شد.

این تیم همچنین سهمیه المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور را کسب کرد./ایسنا