یاسوج ۲۴: در بیست و هشتمین دوره رقابتهای علمی تخصصی معلمان سراسر کشور نادر کرمی دبیر ورزش مدارس کشور را کسب کرد.

به گفته سید حسن موسوی این رقابت ها با حضور معلمان برگزیده سراسرکشور در سنندج برگزار شد.

 نادر کرمی دبیر ورزش مدارس شهرستان چرام است./