کرسی آزاد اندیشی «دیپلماسی هسته‌ای، دستاوردها و پیامدها» روز گذشته در دانشگاه پیام نور دهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار « خبرگزاری دانشجو» از یاسوج، «دیپلماسی هسته ای، دستاورد ها و پیامدها» روز گذشته در دانشگاه پیام نور دهدشت برگزار شد.

در این کرسی آزاد اندیشی که با تلاش این دانشگاه برگزار شد، دو نفر از اساتید به عنوان موافق و منتقد به بحث و گفتگو پرداختند.

نبوی زاده استاد حقوق دانشگاه و شجاعی استاد جامعه شناسی دانشگاه به بیان یدگاه های خود در این خصوص پرداختند و گنجی‌پور، استاد گروه فیزک به داوری بحث پرداخت.

بیان سوالات کتبی و شفاهی دانشجویان بخش دوم مناظره دیپلماسی هسته ای بود که با استقبال دانشجویان روبرو شد.
 

منبع : خبرگزاری دانشجو