کتاب « دست بافته های استان» از مجموعه دانشنامه فرهنگ و تمدن استان کهگیلویه و بویراحمد / گردآوری: سید فیض الله افرازی زاده

دست بافته های استان افرازی

 

 

سایت مردم استان (ک و ب)؛

کتاب « » از مجموعه دانشنامه

گردآوری: سید فیض الله افرازی زاده

با همکاری

 ناشر :

این کتاب در ۱۵۶ صفحه به بررسی فرش، گلیم، جاجیم و انواع دیگر دست بافته های بومی و محلی استان می پردازد.

افرازی زادی کتاب های دیگری نیز به چاپ رساند که به عنوان مثال می توان به کتاب های « نگاهی به فولکلور، » و «» از مجموعه کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد.