نظر به اینکه این‫جانب یک عشایری هستم و در عشایر بزرگ شده‫ام، خاطراتم را به عنوان نمونه یک قسمت از کوچ ایل از قشلاق بسوی ییلاق به عنوان ایل و کَفتَرک (کفَت و تَرَک) ارائه نموده ‫ام.

کتاب ایل و کفترکسایت مردم استان (): با توجه به اینکه تا سال ۱۳۴۳ در استان خبر از شهر و شهرنشینی و تمدن شهری نبود، فقط در دوگنبدان شرکت نفتی ها خانه هایی بنا کرده بودند، عده ای هم دور آنها جمع شده، ساخت و سازهایی نموده و ساکن شده بودند و شهرک کوچکی بوجود آمده بود. اکثر قریب به اتفاق مردم این استان بصورت عشایری ییلاق و قشلاق می کردند. خبری از جاده، ماشین و امکانات رفاهی نبود. با ظهور تمدن شهرنشینی و امکانات رفاهی و تشکیلات اداری نسل جوان امروز استان ما و حتی بسیاری از هموطنان که چندان اطلاعاتی از برخی فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت زندگی ایلیاتی ندارند، برخی را به بی‫فرهنگی متهم می‫کنند در صورتی‫که در اشتباهند. 

در ایل آداب و رسوم، دارای تعهد و خصایل حسنه‌ای بود که متأسفانه امروزه کمرنگ شده و خبری از بعضی از آنها نیست. لکن نظر به اینکه این‫جانب یک عشایری هستم و در عشایر بزرگ شده‫ام، خاطراتم را به عنوان نمونه یک قسمت از کوچ ایل از قشلاق بسوی ییلاق به عنوان ایل و کَفتَرک () ارائه نموده‫ ام.

در این نوشتار توضیحاتی نسبت به باورها، وضعیت معیشت، طریقه زندگی، نوع لباس و چگونگی حاکمیت محلی بر ایل، بایدها و نبایدها، آداب و رسوم، وضعیت جغرافیایی، ییلاق‌ها و قشلاق‌ها، دشواری کوچ، راه‫ها، سختی‫ها، خوشی‫ها و بطور کلی آن‫چه در ایل می‫گذشت در این مفاد مطرح و یا اشاره شده است. آنچه نوشته ام حقیقت است. قصه و افسانه نیست، واقعیت را عنوان نموده ام. همه را در ایل شاهد و آگاه بوده‫ام. بعضی از داستانها پیامهایی دارند. امیدوارم که مورد قبول نسل جوان و نسلهای آینده قرار بگیرد و خصلتهای خوب و پسندیدۀ گذشتگان را فراموش نکنند، آنها را سر لوحۀ زندگی خود قرار دهند.

مولف کتاب:

سایز کتاب: وزیری

تعداد صفحات کتاب: ۱۱۲

فروش کتاب با ۲۰درصد تخفیف ۴۰۰۰ تومان

ناشر: بهتا پژوهش اصفهان