رئیس اداره هواشناسی گچساران گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۹ سال زراعی خشکسالی در این شهرستان ثبت شده که روند کاهش بارش باران در این شهرستان نگران کننده است.

یاسوج ۲۴: حسان کوهکن اظهار داشت: میانگین بلند مدت ۲۵ ساله بارندگی در ۴۳۰ میلیمتر است و سالهایی که کمتر از این میزان باریده باشد و در صورت افزایش بارش باران نسبت به میانگین بلند مدت ترسالی گفته می‌شود.

رئیس اداره گچساران تصریح کرد: در سال زراعی ۹۱-۹۲ با ۵۳۳ میلیمتر بیشترین میزان بارش ۱۰ ساله گذشته در این شهرستان ثبت شده است.

کوهکن بیان کرد: امسال تاکنون ۵۷ میلیمتر باران در گچساران باریده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ میلیمتر گزارش شده است.

وی گفت: با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی کوتاه مدت تا هفته آینده سیستم بارش زایی برای جو گچساران پیش بینی نشده است.

کاهش بارش باران باعث کمبود شدید آب در مناطق عشایری و تشنه ماندن کشتزارهای این شهرستان شده است.

سال زراعی از اول مهر شروع و در شهریور ماه سال دیگر به پایان می‌رسد./خبرنگاران جوان