یاسوج ۲۴: 

در آخرین روز از هفته در ، کارگاه یک روزه پیشگیری سوء مصرف مواد مخدر در قالب طرح تحول سلامت اداری با حضور کارکنان ادارات و نهادها از طرف اداره بهزیستی برگزارشد.

این کارگاه یک روزه به منظور تبیین و روش ها و اصول پیشگیری از مواد مخدر در این شهرستان برگزارشد.

مواد مخدر در لنده img_0912 img_0949