یاسوج ۲۴: مجمع قایارن بویراحمد هر هفته یک محفل و کارگاه تخصصی ای را در حسینیه ی علی اصغر یاسوج واقع در امامت ۹ برگزار می کند که این هفته از قراء برتر بین المللی در این محفل حضور داشت.

بعد از تلاوت سه تن از قراء و تلاوت استاد موسوی، ایشان به تحلیل و نقد دو تا از تلاوت ها پرداخت و در پایان قول حضور ماهیانه حدأقل یکبار را به مجمع داده است.

 

محفل و کارگاه فرآنی, یاسوج, سید موسوی, استاد خوزستانی