کاخ سفید گفته گروه ۱+۵ کاهش محدود، هدفمند و برگشت‌پذیر تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده‌اند را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، کاخ سفید گفته در صورتی که ایران پیشرفت‌های محسوسی در مذاکرات داشته باشد، ۵+۱ کاهش «محدود، هدفمند و برگشت‌پذیر» تحریم‌ها را مد نظر قرار خواهد داد.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت کشورهای ۱+۵ در ازاء «اقدامات محسوس و قابل تحقیق» از سوی ایران، «کاهش محدودف هدفمند و بازگشت‌پذیر تحریم‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.»

وی افزوده این کاهش تحریم‌ها به گونه‌ای خواهد بود که به «معماری اصلی تحریم‌ها» آسیب نزند.

جی کارنی گفت نظام گسترده‌تر تحریم‌ها تا زمانی که توافقی نهایی، جامع و قابل تأیید با ایران حاصل شودف نگاه داشته خواهد شد.

سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد در صورتی که ایران پیشرفت‌های مورد نظر درباره برنامه هسته‌ایش را نشان ندهد، این تخفیف‌های متوسط برگردانده خواهند شد و ممکن است تحریم‌های شدیدتری وضع شوند.

کارنی گفت کشورهای ۱+۵ به دنبال رویکردی گام به گام هستند که با جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود و به طور بالقوه بخشی از آن را به عقب برمی‌گرداند.

این مقام کاخ سفید اضافه کرد قدرتهای غربی به دنبال شفافیت بیشتری از جانب ایران هستند، به طوری که مذاکرات پوششی برای ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش نباشند.

انتهای پیام/ص

منبع : فارس نیوز۱۴