سایت مردم استان (ک و ب): چند عکس اخیر اسحاق آقایی، عکاس خوش ذوق یاسوجی که در وبلاگ شخصی خویش گذاشت.

سایت مردم استان (ک و ب): چند عکس اخیر ، عکاس خوش ذوق یاسوجی که در وبلاگ شخصی خویش گذاشت.