یاسوج ۲۴: یادداشت//

 

مهدی دلبند/کارشناسی ارشد مردم شناسی

یک سؤال اساسی این است که آیا مقدم است یا جامعه اسلامی ؟ یعنی آیا ابتدا باید دولت (به معنای مجموعه قوا) اسلامی شود تا پس از آن جامعه اسلامی شود، یا ابتدا باید جامعه اسلامی شود تا از دل آن مسئولان اسلامی بر سر کار آیند؟ ما بعد از چهل سال از مرحله اول تمدن سازی (وقوع انقلاب اسلامی) همچنان در مرحله سوم و چهارم مانده ایم. شاید بتوان با نگاهی دقیق تر اشکال را در مرحله دوم ( تشکیل ) یافت. آیا واقعا ما یک _ به معنای سیستم و ساختارها و اسلامی_ داریم؟ به طور مشخص بخش عمده سیستم ها و نظامات جمهوری اسلامی وارداتی و غیر بومی است و نسبتی با انقلاب اسلامی و مقوله تمدن سازی ندارد. نقص کار تنها نبود مسلمان متخصص متعهد نیست، بلکه نبود زیرساخت مناسب اسلامی ایرانی است. با نگاهی به سازکارها و نظامات تربیتی و آموزشی جمهوری اسلامی بهتر می توان دریافت که چرا به اندازه کافی انسان های تربیت شده متخصص و متعهد برای تشکیل وجود ندارد. جامعه هم وقتی اسلامی تر و معنوی تر خواهد شد که نظام اقتصادی و فرهنگی اش منطبق بر اسلام باشد و تغذیه آلوده لیبرال و سکولار به خورد جامعه ندهد. به هر صورت پاسخ به این پرسش که تشکیل دولت و جامعه اسلامی چگونه محقق میشود و گیر کار کجاست می تواند راهگشا باشد.