سایت مردم استان (ک و ب): دکتر ، رئیس دانشگاه ، در جمع نخبگان این دانشگاه به بیان شاخصه های لازم برای اشاره کرد و گفت: برای کسب علم در وهله اول باید صاحب علم باشیم و خود را به سلاح علم مجهز کنیم.

وی دومین شاخص عالم شدن را هنرمند بودن در علم آموزی دانست و گفت: نگاه دانشمند باید هنرمندانه و کنجکاوانه باشد و کنجکاوی را در کنار علم آموزی تقویت کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، سومین لازمه عالم شدن را عمل دانست و خاطرنشان کرد: انسانی که جهت عالم بودن تلاش می کند، باید بتواند خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن همراه با عمل را سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی افزود: شجاعت در عمل محصول بصیرت در نظر است و اگر شخصی صاحب علم باشد، باید در عملش قابل لمس باشد و دانشمند با علم، در رفتار با شجاعت عمل می کند.

 این استاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، عشق ورزی به دانش جویی و علم آموزی را شاخصه چهارم دانشمند شدن دانست و گفت: اگر کسی عاشق علم و منشأ علم شد، دل کندن به این آسانی ممکن نیست و هیچ مانعی ما را از کاوش و دانش جویی و علم آموزی باز نمی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در بخشی از سخنان خود به نگاه های مطرح در خصوص علم آموزی اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند که باید در یک رشته تخصصی ورود پیدا کنند و همانند چاهی که در آن غرق می شوند، فقط و فقط از این رشته سر در بیاورند و در این رشته غور بکنند.

وی افزود: برخی نیز معتقدند برای علم آموزی باید به چاله های علمی مختلف سرک کشید.

چمن ادامه داد: به نظر بنده باید ضمن فراگیری یک رشته خاص و متخصص شدن و غور شدن در ان رشته، از رشته های دیگر غافل نبود و به چاله های دیگر رشته ها نیز سری بزند و از آنها بهره ببرد.