پیگیری استاندار کهگیلویه و بویراحمد جهت تسریع در روند اجرای کارخانه سیمان سه هزار و ۳۰۰ تنی مارگون، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری در این استان شدت گرفت.


پیگیری استاندار جهت تسریع در روند اجرای کارخانه سیمان سه هزار و ۳۰۰ تنی مارگون، بزرگترین پروژه سرمایه گذاری در این استان شدت گرفت.

دکتر سید موسی خادمی در نشست بررسی مسکلات این طرح، افزود: مشکلاتی ازاین کارخانه که مربوط به استان است در کوتاه مدت بر سر راه این پروژه مهم برداشته خواهد شد.

استاندار تاکید کرد: این کارخانه  که هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، نباید مسائلی جزئی مانع از روند پیشرفت آن شود.

تامین گاز، برق، تعریض جاده دسترسی به کارخانه، سند زمین، افزایش حجم معدن کوهی و بخصوص تامین آب کارخانه از مشکلات این طرح بود که استاندار دستور لازم را جهت رفع سریع این مشکلات به دستگاههای مربوطه صادر کرد.

وی اظهار داشت: این کارخانه با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه، تا کنون ۱۱۶ میلیارد تومان هزینه داشته که ۵۵ میلیارد تومان آن سهم آوره سرمایه گذار و ۶۱ میلیارد تومان هم تسهیلات بانکی است.

به گفته استاندار، کارخانه سمیان مارگون در زمینی به مساخت ۵۰ هکتار و۳۶ کیلومتر مربع معدن هم اکنون تمام دستگاهها و تجهیزات آن نصب شده است و تا پایان ۹۳ به بهره برداری خواهد رسید.

ج/۲۳۸ 


منبع : سایت