دو نفر متخلف صید غیرمجاز ماهی که در اوایل آبان ماه سال جاری در دریاچه سد مارون بهبهان (حوزه اسحفاظی شهرستان بهمئی) از طرف پرسنل محیط زیست شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

:  دو نفر ماهیگیر شهرستان بهمئی به جرم صید غیر قانونی ماهی به پنج ماه محکوم شدند !
 
به گزارش “عصردنا “ دو نفر متخلف صید غیرمجاز ماهی که در اوایل آبان ماه سال جاری در دریاچه سد مارون بهبهان (حوزه اسحفاظی شهرستان بهمئی) از طرف پرسنل محیط زیست شهرستان بهمئی از توابع استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
 
این گزارش تصریح دارد این دو فرد با توجه به اینکه دارای سوابق متعدد در زمینه صید غیرمجاز بودند به استناد بند الف ماده ۱۰ قانون شکارو صید از طرف دادگستری شهرستان بهمئی به تحمل مدت ۵ ماه حبس محکوم شده اند.

 

منبع : عصردنا