الله داد محمدی گفت: مطالبات کشاورزان ۸۵ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد و باقی پرداختی ها تا پایان مهرماه امسال عملی خواهد شد. 

یاسوج ۲۴: الله داد محمدی گفت: پرداخت کشاورزان در سه بخش بازرگان دولتی، کمک مستقیم برنامه و بودجه به جای دولت و سرمایه بانکی قرار می گیرد که استان ما در پرداخت تسهیلات رتبه ی سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مطالبات ۸۵ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد و باقی پرداختی ها تا پایان مهرماه امسال عملی خواهد شد. 

محمدی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی در دیرکرد پردخت مطالبات کشاورزان نبود نقدینگی است عنوان کرد: در سال جار ۴۷ هزار تن گندم از کشاورزان در مناطق گرمسیری استان خریداری شده است.

این مسئول اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای ۱۶۰ هزار هکتار را داراست و در آن ۸۲ هزار هکتار گندم دیم و ۲۴ هزار هکتار گندم آبی به مرحله ی کشت رسیده است./