هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران با حضور باقری لنکرانی در یاسوج به کار خود پایان داد

لنکرانی در یاسوج سایت مردم استان (ک و ب):، روز پنج شنبه  با حضور در به کار خود پایان داد.

در این کنگره سه روزه ۳۵۲  استاد به ارائه مقاله، پوستر و برگزاری کارگاه تخصصی پرداختند.

روز سوم و پایانی این کنگره با ارائه مقاله « نقش عدالت اجتماعی در سلامت جامعه » توسط همراه بود.

کنگره سه روزه اپیدمیولوژی ایران با عنوان اپیدمیولوژی اجتماعی و با موضوعات اپیدمیولوژی،علوم اجتماعی وتعیین کننده های اجتماعی سلامت  ،  اپیدمیولوژی وسیاستگذاری،ارزشیابی وعدالت درحیطه سلامت  ، اپیدمیولوژی و مدیریت بیماری ها،بلایا وآسیب های اجتماعی  ،  روش شناسی دراپید میولوژی اجتماعی   ،   جمعیت،محیط وجغرافیای سلامت  ،  خانواده والگوهای زندگی سالم  درسالن دکتر کنعانی دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی  برگزارشد.

در روز نخست این کنگره ۱۷ استاد به ارائه مقاله پرداختند و بیش از ۷۰ پوستر ارائه شد.

در دو روز دیگر کنگره، ۳۲ استاد دانشگاه به ارائه مقاله پرداختند ، ۳ کارگاه تخصصی اپیدمیولوژی برگزار شد و بیش از ۲۰۰ مقاله به صورت پوستر ارئه شد.