استاندار به فراهم بودن تمام شرایط برای سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های خدماتی و گردشگری در پارک جنگلی یاسوج اشاره کرد و گفت: در هنگام توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این پارک بزرگ جنگلی به طبیعت این پارک خساراتی وارد نمی شود.

گفت: تمام شرایط و زیر ساخت پارک جنگلی ۹۳۷ هکتاری یاسوج آماده برای سرمایه‌گذار است و مسئولان می توانند مجوز لازم و قانونی را برای متقاضیان سرمایه گذاری صادر کنند.

دکتر سید‌موسی خادمی در کمیته ساماندهی ، افزود: طرح مطالعاتی در گذشته انجام شده و طرح جامع این طرح از سوی استانداری، منابع طبیعی و شهرداری یاسوج در حال بازنگری و تدوین است.

وی ادامه داد: تغییر کاربری ۷۵ هکتار از مساحت این پارک  برای انجام امور خدماتی، احداث کمپینگ ها و فضاهای تفریحی  در طراحی نقشه این پارک  مشخص شده است.

خادمی با بیان اینکه این پارک هم اکنون دارای جاده دسترسی، آب و برق می باشد، تصریح  کرد: هرگونه مشکل در این پارک بوسیله دستگاه‌های مربوطه در مدت یک ماه آینده رفع خواهد شد.

استاندار به فراهم بودن تمام شرایط  برای سرمایه گذاری و اجرای طرح‌های خدماتی و گردشگری در پارک جنگلی یاسوج اشاره کرد و گفت: در هنگام توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این پارک بزرگ جنگلی به طبیعت این پارک خساراتی وارد نمی شود.

وی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات پارک جنگلی یاسوج از سوی دستگاه‌های استان را لازم دانست و عنوان کرد: اجرای این طرح و هر اقدامی در پارک جنگلی باید بر اساس طرح جامع انجام شود

 

منبع :