یاسوج ۲۴// به مناسبت بزرگداشت دهه ی کرامت عده ای پزشکان و همکاران هلال احمر استان، با حضور در منطقه ی چین و لوداب مردم را با ویزیت رایگان معاینه و درمان کردند.

یاسوج ۲۴: به مناسبت بزرگداشت دهه ی کرامت عده ای پزشکان و همکاران هلال احمر استان، با حضور در منطقه ی و مردم را با و کردند.

در زی تصاویر این گزارش آورده شده است.

 

ویزیت رایگان, چین و لوداب, یاسوج 24 ویزیت رایگان, چین و لوداب, یاسوج 24