مناظره دانشجویی « نقد توافق نامه ژنو» که قرار بود با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شود، با فشار مسئولین استانی و حراست دانشگاه لغو شد.

سایت مردم (ک و ب)؛ مناظره دانشجویی با موضوع « نقد » که قرار بود دیروز با حضور نمایندگان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی برگزار شود، با فشار مسئولین استانی و حراست دانشگاه لغو شد.

این در حالی است که تا پیش از این کرسی های آزاد اندیشی و مناظره های مختلف با موضوعات خیلی حساس در و علی الخصوص دانشگاه آزاد یاسوج برگزار می شد و هیچ نهاد داخل و خارج از دانشگاهی به دانشجویان منتقد حتی کوچکترین تذکری نمی دادند اما با روی کار آمن دولت جدید، به نظر می رسد خط قرمزهایی درست شده است که حتی دانشگاهیانهم اجازه اظهار نظر در آن مورد را ندارند.

دانشجویانی که تا دیروز در کرسی های آزاد اندیشی خود حتی به بحث و گفتگو پیرامون نظریه ولایت فقیه می پرداختند و آزاد بودند تا اظهار نظر نمایند، امروز اجازه کوچکترین انتقادی به توافق نامه ژنو را ندارند.

دیروز در حالی که جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج برای حضور ر مناظره دانشجویی به سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی رفتند، در کمال ناباوری متجوه لغو این برنامه از سوی حراست دانشگاه شدند.

این اقدام مسئولین حراست دانشگاه که بر اساس شنیده ها از دانشجویان خواسته مقامات ارشد استانی و دیگر دستگاه های اجرایی بود، باعث رنجش خاطر دانشجویان موافق و منتقد دولت و توافق نامه ژنو  گردید و با اعتراض هر دو گروه همراه شد.

دانشجویان معترض به وضعیت پیش امده با سر دادن شعار و بالابرن پلاکارد، اعتراض خود را بیان داشتند.

« آزادی بیان در دولت تدبیر و امید کجا رفت »، « فضای پلیسی در دانشگاه آزاد دولت روحانی » و «روحانی مچکریم!» از جمله شعار ها و پلاکاردهای دانشجویان معترض به این وضعیت بود.

این در حالی است که رئیس جمهور بار های بار در سخنان خود از لزوم ورود دانشگاهیان به فضای نقد سخن گفت و در دیدار با دانشجویان با قاطعیت توصیه کرد که طیف دانشجو باید با نظرها و ایده های خود درمناظره ها و نشست های سیاسی، کارهای انجام گرفته این دولت را مورد نقد وبررسی قرار دهند؛ اما متاسفانه شاهدیم که حتی در دانشگاه های ما از ابتدای آغاز به کار این دولت، اجازه نقد و نظر داده نمی شود و فضای پلیسی و امنیتی بر دانشگاه ها در حال حاکم شدن است.