آن روز شوم شیشه امنیت با سنگ قانون شکنان نشانه رفته بود اما همیشه چشم امید همه ی مردم و بالطبع خانواده بی پناه مقتول مظلوم به مهر قانون و شاخص های ترازویی که بر آستان دادگستری، عدالت و اجرای آن را به رخ کانون های قدرت، ثروت و خاطیانی که در زیر سایه زر و زور و تزویر بوند، می کشد

سایت مردم استان (ک و ب)؛بیاینه ای چندی پیش از سوی عده ای در سطح شهر یاسوج پخش شد که انتظار می رود مسئولین امر نسبت به شفاف سازی برخی از امور و خواسته هایی که در این بیانیه ذکر شده بود پی گیر باشند

در بخشهایی از این بیانیه که با عنوان «جمعی از پیروان حق و حقیقت در استان» امضا شده بود آمده است: این روزها در حالی که همه در سایه امن نظام با رهاورد امنیت و آرامش دل در گرو حفظ بقای تمدن اسلامی با نهادینه شدن عالت اجتماعی ارند؛ برخی کانون های ثروت با جلوه گری از زر و زور و تزویر، اهتمام جدی در دور زدن قانون با ناحق نمودن حقی بزرگ و پایمال نمودن خون انسانی مظلوم و بی فاع را دارند.

در بخش دیگری از این بیانیه به قتل جوانی در ۱۹ اردی بهشت سال ۹۲ اشاره می شو که با قصد قبلی و به صورت بی رحمانه او را ر ابوذر ۴ به رگبار اسلح های مختلف گرم بسته و به قتل رساندند.

« … آن روز شوم شیشه امنیت با سنگ قانون شکنان نشانه رفته بود اما همیشه چشم امید همه ی مردم و بالطبع خانواده بی پناه مقتول مظلوم به مهر قانون و شاخص های ترازویی که بر آستان دادگستری، عدالت و اجرای آن را به رخ کانون های قدرت، ثروت و خاطیانی که در زیر سایه زر و زور و تزویر بوند، می کشد»

در بخش دیگری از این بیانیه از آزاد شدن یکی پس از دیگری برخی از متهمان این پرونه می گوید که امیدواریم این بخش صحت نداشته باشد و یا با توجیه عقل پسند و محکمه پسند مسئولین امری که چشم امید مردم برای حفظ امنیت و آسایششان به آنهاست، همراه باشد.

بخش دیگری از این بیانیه می نویسد: « مسئولان عزیز و زحمتکشان نظام! در حالی که ما در برابر خون شهدا پاسخگو هستیم آن قداره کشان حرمت شکن اینگونه قانون را به سخره گرفته اند و چنان متورم شده اند که همه را هیچ و هیچ را هیچ می پندارند…»