داستان این فیلم در شهر اصفهان می گذرد و بازیگر معروف ترکیه، نورگل یشیلچای در این فیلم ایرانی حضور دارد.

یاسوج ۲۴: نام فیلمی به کارگردانی بایرام فضلی و تهیه کنندگی مهرداد فرید است. داستان این فیلم در شهر اصفهان می گذرد و بازیگر معروف ، در این فیلم ایرانی حضور دارد. ساخت فیلمی با حضور بازیگر فارغ از نقد و نوشته های پیش از آن ، چه سودی می تواند داشته باشد؟

اساسا ساخت فیلم را وقتی در جایگاه فرهنگی به آن نگاه شود سود آن فقط به ریال محاسبه نمی شود. بلکه کارکرد فرهنگی اثر هم مطرح است. کشور ترکیه با رسانه خودش را معرفی کرده و سالانه میلیون ها توریست به ترکیه سفر می کند. با اقبال پخش فیلم جن زیبا در ترکیه ،این فیلم در حق دولت و کشور لطف می کند. لطفش شامل همه مردم می شود. فیلم جن زیبا در کشور ترکیه فرهنگ ایرانی را نمایش می دهد.قطعا این فرهنگ کهن جایگاه خودش را با کار فرهنگی بدست می آورد. در شرایطی که اگر گاهی فعالیت های سیاسی و اقتصادی کشور برای دستیابی به ارتباطات جهانی به ثمر  ننشیند ؛ کار فرهنگی کار خودش را می کند.

این ویژگی در تمام آثار فرهنگی برای معرفی جامعه ما وجود دارد. جن زیبا محصول یک تفکر فرهنگی ست و قطعا در معرفی شهر اصفهان در خارج از کشور موفق خواهد بود. شهر گمنامی مثل یاسوج که گاهی آن را با شهرکرد و گاهی با شیراز اشتباه گرفته می شود می تواند از تجربه های اینگونه راه صد ساله را یک شبه طی کند.

شهری که دارای پتانسیل های فراوان گردشگری و سرمایه گذاری است و فاصله زیادی با دریا هم ندارد . عدم رونق مورد نظر در شهری که ناتوان در جذب گردشگر و سرمایه گذار است ، را باید در مسله فرهنگی آن شهر جستجو کرد . تولید آثار فرهنگی هدفمند دروازه گفتگو با مخاطبانی ست که از ما دورند و ما را نمی شناسند. هم آنها را به ما نزدیک می کند و هم آنها با ما آشنا می شوند.

انتهای پیام/