یاسوج۲۴: از فعالان حوزه زاگرس نیز به کهگیلویه و بویر احمد واکنش نشان داد که به شرح زیر میباشد:

سایت نورآباد در متنی به نقل از جلال یوسفی نوشت: خیلی دلم می خواست این آقای تاج گردون نماینده شهرم بود تا چند سوال از او بپرسم.
ولی علی الحساب  به عنوان یک زاگرسی می پرسم:
۱- مشکلات اساسی استان چه چیزهایی است که ضرورت دارد مثل خارپشت خارها را به تن هم فرو کنند. این مردم در شورش های دوران ستم شاهی و خانخنانی که بر گرده مردم سم ستوران می فشردند و نیز در دورانی که بسیاری با پول همین مردم در کشورهای دیگر درس می خواندند در جبهه های نبرد خون می دادند.
۲-تاکید می کنم این مشکل با تغییر نام حل خواد شد یا نه و آیا آن قدر حاد است که این درد را تحمل کنند؟
۳- آیا با (کاری به نتیجه منفی این تغییر نام فعلا ندارم ) خودکشی های چند ده تایی استان حل خواهد شد، اشتغال شان بر طرف می شود و….
۴- حافظه تاریخی مدیران شاید ضعیف باشد ولی حافظه پیرمردان و پیرزنانی که در دوران شبه فئودالی که به دست عمال اربابان سیاه دسترنجشان را به شکم دیگران می ریختند و سپس به لطف این نظام به لطف دم مسیحایی مسیحی ظهور کرده نجات یافتند، بسیار قوی است و اگر دم بر نمی آورند از نجابتشان است نه نفهمی یا ترس شان.
۵- مردم بر سر سفر آبا و اجدادیشان(ولو با هیزم فروشی، شکار کبگ، چوپانی و… ) زندگی کرده  و بزرگ شده اند و… ، این فسق نیست.
۶- شما چه مدیری هستید و مدیران حاکم بر این خاک چه مدیرانی هستند که بدون توجه به بستر فرهنگی جامعه  و بدون شناخت طرح می دهید؟
در پایان عرض می کنم سوالات زیادی در ذهن دارم و ای بسا که فرد یا افرادی به من بگویند به تو چه ارتباطی دارد و شک نفرمایید اگر بخاطر این امر و نیز جلوگیری از هم پاشیدگی انسجام اجتماعی نبودم حرف های زیادی با شما داشتم.
درود بر آنان که هدایت را اطاعت کردند.

دکتر یوسفی یکی از افراد فعالی است که دارای چندین کتاب دانشگاهی حومه زاگرس به رشته تحریر درآوردند،وی با نگرش سیاسی اصلاح طلبی می باشند.
متن فوق برگرفته از شبکه مجازی بوده و انتشار ان به معنای تایید و یا تکذیب ان نبوده و مخاطبان میتوانند با ارائه نظر یا یادداشت به تکمیل موضوع کمک کنند.