یاسوج۲۴:پس از انتشار خبر پلمب یاسوج، و انتشار آن در فضای مجازی، قدت الله حبیبی مدیرعامل کارخانه و مدیر قبلی یکی زا شرکت های خانواده باقری، به دفاع از لهراسب باقری پرداخت و خود را عامل پلمب دفتر این کانون معرفی کرد.

در حالی که اصل خبر هیچ اقدامی را به لهراسب باقری نسبت نداده بود فقط بازه زمانی این اتفاق را در دوره مالکیت باقری عنوان کرده بود، حبیبی مدیر عامل،به دفاع تمام قد از باقری پرداخت و در خصصو اصل خبر ورود جدی نکرد.

حبیبی در خبری که روابطط عمومی شرکت های خانواده باقری، دیشب برای رسانه ها ارسال کرده بود، اصل خبر را کذب دانست و در ادامه گفتگوی خود ضمن تأیید آن، آن را خود به گردن گرفت.

در متن خبر منتشره در رسانه ها آمده است: در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسط بانک تجارت به مزایده گذاشته شد، اظهار داشت: آقای لهراسب باقری، پس از بازگشایی پاکت مزایده، برنده اعلام شد اما این کارخانه تاکنون تحویل برنده مزایده نشده است.

این مدیر کارخانه های باقری به دفاع از لهراسب باقری ادامه داد:کارخانه قند یاسوج هنوز تحت مالکیت بانک تجارت کشور بوده و اینجانب مدیرعامل کارخانه می‌باشم و طبق اطلاعاتی که دارم فرآیند قانونی انتقال کارخانه به برنده مزایده در حال انجام است اما هنوز به اتمام نرسیده و آقای مهندس باقری تا روز تحویل کارخانه به صورت رسمی توسط مسئولان بانک تجارت، نقشی در اداره این کارخانه ندارد.

وی پس از اینکه از به دفاع از باقری پرداخت، به اصل خبر توجه کرد و گفت: کارخانه قند یاسوج ۱۱ ساختمان خالی دارد که دو نفر که هیچ ارتباطی با کارخانه ندارند، قفل دو واحد از واحدهای کارخانه قند را شکسته و در آنها ساکن شده بودند.

حبیبی خاطرنشان کرد: پیگیری تخلیه این دو واحد ساختمانی کارخانه قند از طریق مراجع قضایی انجام شد که یک واحد تخلیه شد و فرد متصرف واحد دیگر نیز  با قید وثیقه آزاد می باشد و فرصت قانونی به وی داده شده است که این واحد را تخلیه نماید.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه پس از این اتفاقات تصمیم مدیریت فعلی کارخانه یعنی بنده بر این بود که درب واحدهای خالی کارخانه قند بسته شده و جوش شوند تا دخل و تصرفی در آنها صورت نگیرد، بیان کرد: موسسه قرآنی گل نرگس فاطمیه نیز قبلا تخلیه شده و هیچ وسیله‌ای در آن باقی نمانده بود، لذا به عنوان یک واحد ساختمانی خالی کارخانه قند درب آن بسته شد تا دخل و تصرفی از سوی احدی در آن صورت نگیرد.

حبیبی با تکذیب دوباره انتساب تعطیلی این موسسه به لهراسب باقری، برنده مزایده کارخانه قند، تاکید کرد: تا امروز کارخانه قند یاسوج به برنده مزایده تحویل نشده است و ایشان دخالتی در تصمیمات این کارخانه ندارند.

وی با بیان اینکه برخی افراد از تعطیل بودن کارخانه سود می‌برند و در خانه‌های با آب و برق و گاز رایگان می نشینند، خاطرنشان کرد: این افراد نه فقط با آقای باقری که با واگذاری کارخانه به هرشخصی مخالفند و نگران فعال شدن کارخانه هستند، چرا که در دوره مالک بعدی نمی‌توانند در حالت تعطیلی و عدم فعال بودن، حقوق و بیمه  و منازلی با آب و برق و گاز مجانی و بدون اجاره بها دریافت کنند.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با اشاره به اینکه چنین افرادی با شخص لهراسب باقری مشکل ندارند، بلکه مشکلشان فعال شدن کارخانه است، عنوان کرد: این افراد با شایعه پراکنی قصد دارند در راه واگذاری و فعال شدن کارخانه سنگ‌اندازی کنند در حالی که واگذاری کارخانه در حال طی فرآیندهای قانونی خود است.

 

لازم به ذکر است چندی پیش کارگران کارخانه قند در اعتراض به مدیریت حبیبی در این کارخانه خواهان تغییر وی شده اند و مشکلی با تغییر مالک نداشته اند، بلکه سوء مدیریت کارخانه مسأله جدی آنها بوده است.