به گزارش خبرنگار سایت مردم استان، هنرمند بسیجی توانست مقام اول بخش نگارگری بسیج کشور را کسب کند.شریفی

جشنواره هنرهای تجسمی بسیج مرحله استانی تیرماه سال جاری در برگزار شد و شریفی توانسته بود در بخش نگارگری مقام اول را کسب کرده و توانست در وورکشاپ کشوری این جشنواره که روز گذشته در تبریز برگرار شد بدرخشد.

عبدالرسول شریفی: فارغ التحصیل رشته  نقاشی، مدرس نقاشی، فوق ممتاز خوشنویسی ، تذهیب کار ، مدرس نگارگری و مسئول انجمن تجسمی استان است.

سایت مردم استان این افتخار آفرینی را به هنرمند بسیجی جناب شریفی و جامعه هنری استان تبریک می گوید.