احدالله امیری در نشست شورای بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: رعایت سود سپرده ها الزام قانونی است و همه بانکهای استان ملزم به رعایت این قانون هستند اما متاسفانه برخی بانکها کاملا رعایت کردند و برخی ها نیز کاملا رعایت نمی کنند.

یاسوج ۲۴: احدالله امیری در نشست شورای ‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ‌های عامل استان وظیفه پرداخت ۲۶ بودجه سال ۹۵ را به نحو احسن انجام داده‌اند، تأکید کرد: نظارت بر پرداختی وظیفه دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

وی با اشاره به مشکلات بانک‌های عامل در زمینه اعتبارات تبصره ۲۶ قانون بودجه، اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود موضوع منابع و مصارف در خصوص تسهیلات تبصره‌ای از جمله تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد و بهزیستی لحاظ نشود .

امیری با تأکید بر رعایت نرخ سپرده‌ها توسط بانک‌ها، تصریح کرد: مصارف بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که پای کار بوده‌اند و خود را از مجموعه دولت جدا نمی‌دانند، بنابراین انتظار حمایت دارند .

وی افزود: رعایت سود سپرده ها الزام قانونی است و همه بانکهای استان ملزم به رعایت این قانون هستند اما متاسفانه برخی بانکها کاملا رعایت کردند و برخی ها نیز کاملا رعایت نمی کنند./ ایسنا