یاسوج ۲۴: جشنواره کشوری خوارزمی با شرکت ۶۰۰ در برگزار شد.

خانم ها رقیه خرامین و رضوان بابامیر  از در رشته ی پژوهش خوارزمی با موضوع «بررسی حساسیت رفتاری زیست محیطی بر مردم شهر یاسوج» و «تعیین پاره ای از عوامل مرتبط با آن» رتبه ی اول را از آن خود کردند.

همچنین در این جشنواره آقایان مهدی عوض پور و محمد تقویان و رضا یزدان دوست نیز از استان کهگیلویه و بویراحمد در رشته زبان انگلیسی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است علی پناه بهره ور نیز از استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه دوم دست سازه های جشنواره خوارزمی را به دست آورد./صبح زاگرس