جناب آقای نماینده ای که دم از قرآن ،اسلام و دین می زنید ،ترا به همین مقدسات به فکر این جوانان و این مردم باشید،شما نماینده جوانانی هستید که …

مجلس شورای اسلامیسایت مردم استان ( ک و ب): »»» انگار همین دیروز بود که کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی پشت سرهم به درب منازل مردم مراجعه می کردند وهزاران وعده جورواجور به آنها می دادند که اگر مجلس بروم چنین می کنم وچنان خواهم کرد ، اصلا نمی گذارم یک نفر بیکار بماند واستان را به بهشتی مبدل می کنم که هر بیننده ای جذب آن شود وتوریست های جهان را به طرف این استان زیبا ودیدنی سوق خواهیم داد . هنوز مردم ازیاد نبرده اند که درمراسم ختم ازدست رفته ای مراجعه می کردید ، چندین کاندیدا را مشاهده می نمودید که با اقوام ودوستان خود جهت تسلی بازماندگان شرکت کرده وآنهارا  بسیار غمگین ترازصاحبان عزا مشاهده می کردید ومردم مانده بودند که ازمیان این همه خوبی ها کدام را انتخاب کنند ، شعارهای زیبای آنان مبنی بر قانونگرایی وپشت کردن به مسائل قومی وقبیله ای ودرنظر داشتن اولویت های استان و جز برای رضای خدا ومصلحت نظام به چیزی دیگر نخواهند اندیشید ، همه را مجذوب خود کرده بودند که ناجی آنها رسیده ومی خواهد آنها را از همه بدبختی ها نجات دهد و جز مردم به دیگر مسائلی که تاکنون اتفاق افتاده است فکر نخواهند کرد . بالاخره روز انتخابات فرا رسید ومردم ولایتمدار استان به پای صندوق های رأی رفتند ونمایندگان خودرا انتخاب کردند واما نمایندگان !! ضمن اینکه همه شعارها را فراموش کردند بلکه یکصد وهشتاد درجه چرخش داشته وعکس تمام شعارهای عنوان شده عمل کردند ،بسیاری ازنارسائیهای استان که اکنون پیش آمده که عمده علت آن عدم تغییر وتحول مدیریت و سطح مدیریتی ضعیف و ناکارآمد در استان است که باعث وبانی آن آنان هستند،معاملاتی صورت می گیرد که مردم کاملا ازآن آگاهی کامل دارند ، استخدام اقوام وبستگان نمایندگان دردوائر امری کاملا عادی شده است ومدیرانی که از دولت گذشته به جای مانده اند باامتیاز دادن به جناب نماینده واستخدام اقوام آنها سعی درباقی ماندن درمدیریت خود دارند وتاکنون هم بسیاری ازآنها دراین کارموفقیت هایی حاصل نموده اند .
گرفتن موافقت طرحهای بزرگ برای اقوام خود ازدیگر هنرهای برخی نمایندگان است که همه مردم به خوبی ازآنها اطلاع دارند ، به روی کارآوردن مدیرانی بدون هیچ سابقه ی مدیریتی و حتی داشتن معلومات  وبهادادن درهمان دوائر دولتی به کسانی که تا دیروز خودرا درمقابل نظام قرار داده بودند و روی آوردن مدیر به تجملات قابل توجه اداری واستخدام بستگان نماینده !!!
جناب آقای نماینده ای که دم از قرآن ،اسلام و دین می زنید ،ترا به همین مقدسات به فکر این جوانان و این مردم باشید،شما نماینده جوانانی هستید که نشستن رو صندلی نمایندگی رو مدیونشون هستید ، جوانانی که از بیکاری رو به خلاف ،اعتیاد و … کشانده میشوند.
رای اعتماد به شما دلیل بر رای اعتماد به طایفه و ایل و تبارتان نیست ،رای به خواسته ها و مطالباتیست که از شما خواهند داشت،رای به تقسیم عادلانه مدیریت شهری و اجتماعیست،رای به رسیدگی و بدبختیهاییست که هر روز بیشتر از دیروز است.
نماینده عزیز و سیاستمدار : باید بدانید که مردم به هیچ قیمتی حاضر نیستند معامله کنند ، در عرصه های مختلف مجاهدت ورشادت ازخود نشان داده وبخوبی ثابت کرده اند دردفاع از ولایت ونظام مقدس همیشه پیشگام بوده وهستند واگر خدای ناخواسته روزی خطری مملکت را تهدید کند این مردم خواهند بود که ازانقلاب دفاع خواهند کرد نه شماهایی که فقط به فکر ماندن یک روز بیشتر بر روی آن صندلی های گرم و نرم هستید.
به رأی مردم خیانت کردن عواقب بسیار ناگواری درپی خواهد داشت ، دوره نمایندگی هم  به پایان می رسد وفردا هم باید درب خانه ها برای اعتماد مجدد مردم بزنید که اینبار دیگر مردم فریب شعارهای رنگارنگ را نخواهند خورد وآزموده را دوباره آزمودن خطاست …