گچساران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه پرداخت یارانه نقدی، درمان، صنعت و بخش های مختلف در کشور نیازمند بازنگری است.

روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به اشاره به اختصاص ۶۳ هزارمیلیارد تومان به بخش های مختلف کشور افزود: بر اساس مصوبه قانون هدفمندی یارانه ها ۵۰ درصد از این اعتبار باید به پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص یابد.

وی اظهار کرد: در سال ۹۲ بیش از ۸۰ درصد از اعتبارات یارانه ها به صورت نقدی به مردم پرداخت شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی حذف ۱۰ در صد از افراد توانمند مالی از دریافت یارانه نقدی و افزایش پرداخت یارانه نقدی به افراد آسیب پذیر از راهکارهای دیگر اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی است.

تاجگردون با اشاره به اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رونق تولید از محل اعتبارات یارانه ها بیان کرد: حمایت از یارانه بخش تولید، صنعت و درمان با توجه به افزایش تولید ملی و ایجا فرصت عای شغلی جدید در اولویت برنامه های اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی است.