نمایشگاهی از کتاب های نویسندگان هم استانی به همراه نمایشگاهی از کاریکاتور با موضوع کتاب در اداره کل کتابخانه های استان برگزار شد.

سایت مرم استان (ک و ب): لحظاتی پیش نمایشگاه کتاب نویسندگان هم استانی در ساختمان کتابخانه مرکزی استان افتتاح شد.

در این نمایشگاه که با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و جمعی از نویسندگان و خبرنگاران استان افتتاح شد، نسخه هایی از کتب نویسندگان هم استانی طی سال های اخیر به نمایش عموم گذاشته شد.

در کنار این نمایشگاه، نمایشگاه دیگری از مجموعه کاریکاتورهای برتر جهان در مورد کتاب و کتاب خوانی نیز در معرض نمایش قرار گذاشته شد.