یاسوج۲۴– بارش باران در یاسوج ،پایتخت طبیعت ایران؛                 منبع: چهارفصل انتهای پیام/ح

یاسوج۲۴ در یاسوج ،پایتخت طبیعت ایران؛

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: چهارفصل

انتهای پیام/ح