اولین نشست انجمن نمایش شهرستان دنا با سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان و کارشناسان مربوط به امور هنرمندان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دنا در اولین نشست سرپرست اداره فرهنگ و اسلامی دنا در با اعضای انجمن نمایش ضمن عرض خیر مقدم به هنرمندان ، هنرمند را یک موهبت الهی دانست و گفت: خاصیت هنر به گونه ای است که هنرمندی یک دنیاست.

جلیل بهشتی روی در ادامه ارتباط و تعامل ساده و صریح و سریع را از برنامه های خود دانسته و افزود: جذابیت بخشی و توجه به محتواء تولیدات هنری را یک ارزش است.

در ادامه هنرمندان انجمن نمایش به بیان دیدگاهها ی خود پرداختند .

زیلابی گفت: هنر نمایش در این شهرستان به دلیل نداشتن فضا ومنابع کافی و وافی رونق زیادی ندارد وتا مرز تعطیلی رفته است ،آقای زیلابی نداشتن پلاتوو زیر ساختها را از عوامل رکود نمایش در شهرستان دنا عنوان کردند.

صیادیان هنر تئاتر را بسیار مهم دانست و افزود: توزیع امکانات ومنابع براساس شایستگی وعلاقه کاری باشد و نبود فضا به صورت حرفه ای جهت اجرای نمایش یک معضل اجتماعی است.

وی برگزاری کلاسهای آموزشی را جهت شناخت نمایش ضروری دانست و با اشاره به درآمد پایین هنرمندان خواستار کتاب های تخصصی حوزه هنر جهت اهداء به انجمن و هنرمندان شد.

در ادامه صمد رضایی گفت: باید به همه انجمن های شهرستان دنا توجه ویژه گردد، در صورت امکان برای تولیدات هنری آرشیو تهیه گردد و خواهان یک نشست بزرگ با همه هنرمندان شهرستان دنا با حضور مدیران ومسئولان حوزه فرهنگ و هنر شد.

رضایی بحث سالن آمفی تئاتر را از مسائل مهم و حیاتی برای شهرستان دنا عنوان کرد.

در ادامه سی سختی یکی دیگر از هنرمندان شهرستان دنا با بیان اینکه به قول هایی که بعضا به انجمن نمایش داده شده عمل نشده است ابراز داشت: در صورت توجه به شهرستان دنا، استعدادهای زیادی در حوزه نمایش و تئاتر شکوفا می شود که متاسفانه فراموش گشته و برگزاری کلاس های آموزشی را یک اصل دانست.

اعضای انجمن نمایش نیز با تبریک انتساب آقای بهشتی روی به سرپرستی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی دنا ،نگرانی ها و دغدغه های عرصه تئاتر را برای رشد و بالندگی هر چه بیشتر این هنر در سطح شهرستان دنا و پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی ها و  اهمال کاری ها بیان کرد.

در پایان سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قول دادند که عین بیانات هنرمندان را به مسئولان زیربط ، خاصه مدیرکل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی استان، معاونت ها و کارشناسان جهت اقدام لازم انعکاس دهند.

منبع : سایت اسلامی کهگیلویه و بویراحمد