یاسوج۲۴:عصر امروز در جلسه ای که به مناسبت در دانشگاه آزاد برگزار شد، نسبت به یک دانشجوی دختر معترض بی حرمتی شد که با اعتراض دانشجویان و ترک سالن جلسه از سوی آنها مواجه گردید.

لنجانی، مسئول قرارگاه دانشجویی شهید آقایی وندا در گفتگو با یاسوج۲۴   گفت: نسبت به بی احترامی به ساحت دانشجو و دانشگاه ساکت نخواهیم نشست.

وی به علت ترک جلسه توسط جمع زیادی از دانشجویان اشاره کرد و گفت: ما فقط در اعتراض به بی حرمتی مسئولان دانشگاه به یک بانوی بسیجی جلسه را ترک کردیم نه دلیل دیگری.

این فعال دانشجویی افزود: چرا مسئولین دانشگاه در وسط جلسه به دانشجویان بی احترامی می کنند و چه کسی باید پاسخ دهد؟ بسیج دانشجوئی هیچ گاه به دنبال برهم زدن جلسات دانشگاه نیست اما اجازه بی حرمتی به هیچ دانشجویی را نیز نمی دهد.
وی تصریح کرد:  تنها دلیل ترک نشست از سوی ما بی احترامی بود و رئیس دانشگاه باید رسیدگی کند و تا رسیدن به پاسخ از مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد و از پا نخواهیم نشست.
گفتنی است در ابتدای این جلسه دانشجویان را برای شرکت در نشست روز دانشجو تفتیش می کردند!