عکس نان – اثر عکاس هم استانی مطرح در کشور

سایت مردم استان ( ک و ب): از حسن غفاری طریقه پخت نان محلی را از زاویه ای زیبا به تصویر کشیده است.