آقا زیاد درس می خوانم تا خلبان شوم و با هواپیما به تهران بیایم و شما را از نزدیک ببینم. وقتی مردم را در تلویزیون پیش شما می بینم دق می کنم و …

سایت مردم استان ( ک و ب) یک کودک ۷ ساله یاسوجی در نامه ای به مقام معظم رهبری با او درد دل کرد و از آرزوی خود مبنی بر دیدار رهبر معظم انقلاب از نزدیک نوشت.

این کودک که نوه سردار شهید صفر علی الگامه است، در کلاس اول ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد

ا

ین نامه قرار بود توسط یکی از هم استانی ها در دیدار اخیر با مردم استان، به دفتر ایشان تحویل داده شود.

نامه کودک یاسوجی به رهبر انقلاب

نامه به رهبر انقلاب