این در حالی است که مقایسه مصرف اینترنت در شهرستان های همجوار خلاف این را ثابت می کند.

– روح اله پناهی :کاربران در از افزایش بی سابقه هزینه خبر دادند.

به گزارش “عصردنا” از بهمئی بعد از واگذاری اینترنت این شهرستان به اداره مخابرات وکنار گذاشتن شرکت های خصوصی تعرفه اینترنت در این شهرستان افزایش یافت.

برخی کاربران ابراز داشتند که تا ماه پیش مقدار خرید اینترنت به صورت حجمی در ماه ۲گیگابایت با مبلغ ۱۳۵۰۰۰ریال بود و مقدار حجم خریداری شده در صورت باز بودن مروگراینترنتی مصرف می شد.

این کاربران که اکثریت آنها کافی نت داران و مراکز ارائه خدمات اینترتی هستند گفتند: متاسفانه در حال حاضر به محض روشن شدن مودم اینترنت، حجم خریداری شده مصرف  می شود.

با پیگیری های انجام شده مسولان اداره مخابرات شهرستان بهمئی دلیل این نوع محاسبه اینترنت را درمرکز مخابرات استان اعلام کردندو گفتند: طبق گفته مسولان مرکز مخابرات استان تعرفه فعلی میزان دقیق مصرف اینترنت می باشد که تا قبل از این احتساب نمی شد.

این در حالی است که مقایسه مصرف اینترنت در شهرستان های همجوار خلاف این را ثابت می کند.

همچین در گذشته که شرکت های اینترنتی ارائه دهنده خدمات اینترنتی به کاربران عمومی و شخصی بودند هیچ وقت شاهد چنین تعرفه هایی نبودند.

منبع : عصردنا