عباس نورمحمدی با اشاره به اینکه پرداخت به موقع حق بیمه‌ ها از سوی کارفرمایان ضامن اجرای تعهدات این سازمان است ادامه ابراز داشت: بدهی کارفرمایان در شهرستان گچساران ۲۸۰ میلیارد ریال است.

یاسوج ۲۴: مدیرکل تأمین اجتماعی استان اظهار داشت: این مربوط به بدهی ادارات دولتی، شرکت‌ ها، صنوف و کارگاه‌ های زیر پوشش بیمه اجباری، اختیاری و مشاغل آزاد به  استان است.
عباس نورمحمدی با اشاره به اینکه پرداخت به موقع ‌ ها از سوی کارفرمایان اجرای تعهدات این است ادامه ابراز داشت: بدهی کارفرمایان در شهرستان گچساران ۲۸۰ میلیارد ریال است.
این مسئول ادامه داد: این سازمان با هدف حمایت از رونق تولید و اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مهلت زیادی برای پرداخت بدهی داده است.
وی اعتراض به این بدهی‌ ها را حق قانونی نهاد‌های دولتی و خصوصی عنوان کرد و گفت: کارفرمایان از زمان صدور اعلامیه مربوط به بدهی حق بیمه خود، ۳۰ روز فرصت اعتراض دارند و پس از پایان این مهلت بدهی آنان به مرحله قطعی خواهد رسید./خبرنگاران جوان