عارف یاری آبدار سرآسیاب یوسفی وجود حشرات و خزندگان را تایید کرد و منبع آب سرآسیاب را مامن مناسبی برای زندگی خزندگان دانست.

یاسوج ۲۴: به گفته اهالی این روستا سقف منبع ذخیره آب سرآسیاب از نوع تیرچه بلوک و بدون پلاستر است که شیار‌های موجود در بین تیرچه‌ها محل زندگی انواع حشره و خزنده شده است.
بر اساس این گزارش بعضی از اهالی سرآسیاب گفتند بعد از بررسی کنتور آب خود شاهد وجود و حشرات در آن بوده اند.
عارف یاری آبدار سرآسیاب یوسفی نیز وجود حشرات و خزندگان را تایید کرد و منبع آب سرآسیاب را مامن مناسبی برای زندگی خزندگان دانست.
لازم به ذکر است که وجود شبکه فرسوده و شکستگی های خط انشعاب داخلی باعث عدم ماندگاری آب در منبع و در موقع خالی شدن منبع برگشت آب به داخل شبکه خواهد شد.
غیر بهداشتی موجب بروز بیمای‌ های مختلف به خصوص بیماری‌ های گوارشی می‌شود که با توجه به شرایط موجود سلامتی مردم محروم این منطقه تهدید می‌شود./صدا و سیما